Kviečiame į Žolinės iškilmės šv. Mišias Tradiciniu ritu


Šių metų rugpjūčio 15 d., šeštadienį, 12.30 val. Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje bus aukojamos Tradicinės lotyniškosios giedamosios šv. Mišios (Missa cantata) Švč. Mergelės Marijos Paėmimo į Dangų iškilmės proga. Mišias aukos kun. Juozapas Minderis. Giedos VU choras Schola Cantorum Vilnensis. 12.15 (prieš šv. Mišias)  – Šeštoji liturginė valanda (Sexta).
Maloniai kviečiame.

Kategorijos:

0 komentarai