Sveikiname arche.lt bendradarbį dr J. Vilimą su 50-uoju gimtadieniu!

Šių metų liepos 17 d. fondo "Arche" steigėjas ir valdybos narys, arche.lt bendradarbis ir autorius, choro "Schola cantorum vilnensis" vienas vadovų (cantor secundus), Bažnyčios istorijos ir bažnytinės muzikos žinovas, humanitarinių mokslų daktaras Jonas Vilimas švenčia savo 50-ąjį jubiliejų.
Arche.lt nuoširdžiai sveikina Joną ir linki jam kuo didžiausios sėkmės kūryboje, darbuose ir gyvenime. Telaimina Viešpats jo tarnystę Šv. Dvasios teikiamomis dovanomis.

Vivat cantor noster, semper sit in flore! Plurimos annos, plurimos!arche.lt


Kategorijos:

0 komentarai