Paryžiaus kardinolas aukoja Šv. Mišias ekstraordinariniu ritu

Paryžiaus širdyje šalia Luvro stūkso jauki gotikinė bažnyčia Saint-Germain-l'Auxerrois. Pirmoji šventovė šioje vietoje buvo pastatyta jau VII amžiuje. Dabartinė  - siekia XII amžių. Pats šventovės pavadinimas pasako, kad ji yra karalių bažnyčia (“auxerrois”). Istoriniai analais rašo, kad Valois dinastijos karaliai (nuo XIV amžiaus) joje buvo nuolatiniai lankytojai. Ir šiandien tūlas bažnyčios lankytojas čia gali pajausti išskirtinę dvasią. Neatsitiktinai ir mūsų laikais Saint-Germain-l'Auxerrois visada buvo puoselėjama pagarba bažnyčios liturigijai: šv. Mišios prie Didžiojo altoriaus aukojamos ad orientem; Benediktui XVI paskelbus motu proprio “Summorum Pontificum”, Šv. Mišios pradėtos aukoti ir ekstraordinarine Romos liturgijos forma.


Paryžiaus kardinolas Jo Eminencija Vingt-Trois, nuosekliai palaikydamas tradicine forma besimeldžiančius tikinčiuosius savo vyskupijoje, šioje parapijoje šventąsias Mišias aukojo ekstraordinariniu ritu (2015 kovas). Pažymėtina, kad Jo Eminencija Vingt-Trois ekstraordinarine forma viešai meldžiasi jau ne pirmą kartą. Tai – tikras Kristaus kūno vientisumo liudijimas ir puikus pavyzdys visiems katalikams.     arche.lt 

Šaltinis: Rorate Coeli. 
Kategorijos:

0 komentarai