Sveikiname Jaroslavą Kalinovskį su diakono šventimais!Balstogės kunigų seminarijos klierikas, nuolatinis Grigališkojo choralo ir Bažnyčios Tradicijos studijų akademijos "Ad fontes" dalyvis, arche.lt bendradarbis Jaroslavas Kalinovskis ką tik gavo diakono šventimus.

Arche.lt nuoširdžiai sveikina naująjį diakoną, visų bičiulių vadinamą širdžiai mielu dieviškojo mažutėlio dvasią atitinkančiu "Jareko" vardu. Telaimina Viešpats jo kilnią tarnystę Šv. Dvasios teikiamomis dovanomis. Meldžiame, kad diakonas Jaroslavas savo atsidavimu ir gerais darbais ir toliau nuolatos džiugintų Viešpaties širdį.

Vivat noster diaconus, semper sit in flore! Tegyvuoja mūsų diakonas, lai visad žydi!

arche.lt

Kategorijos:

0 komentarai