Sekmadienis po Žengimo į dangų. Introito (įžangos) giesmė





















Išgirsk, Viešpatie, manąjį balsą, kuriuo tavęs šaukiausi, aleliuja; tau pasakė mano širdis: „ieškojau tavojo veido, tavojo veido ieškosiu“; nenugręžk savo veido nuo manęs, aleliuja, aleliuja. Psalmė. Viešpats šviesa manoji ir mano išganymas – ko gi bijosiu? (Ps. 26, 7, 8, 9 ir 1).

Iš lotynų kalbos vertė V. Valatka

Kitus Sekmadienių ir Iškilmių Šv. Mišių lotyniškuosius tekstus ir jų vertimus rasite čia.

Kategorijos:

0 komentarai