Ad Fontes Mystagogia III : Mistagogijos praktika su šventuoju Kirilu Jeruzaliečiu (audio įrašas)

Krikščionis yra pašauktas per Dievo Sūnaus Auką įsibūti Dievo Meilėje - dalyvauti Švč. Trejybės Asmenų vidiniame gyvenime.

Ypač šiais pasaulio skersvėjų ir melagingų pranašų įsigalėjimo Bažnyčioje laikais itin svarbu ištikimai pažinti Apreiškimo dovanotą Dievo Aukos slėpinį - LITURGIJĄ - ir vertai bei teisingai Viešpaties Aukoje dalyvauti.

Bažnyčios Tėvų pavyzdžio vedami ortodoksai ir katalikai kviečia gilintis į Bažnyčios liturgijos slėpinius ir kartu pažinti išganingą Mistinio Kristaus Kūno gelmę.

Balandžio 28 d., 18 val. Šv. Paraskevės cerkvės parapijos namuose (Didžioji g. 2). vyko "AD FONTES Mystagogia" renginys -  trečiasis MISTAGOGIJOS praktikos kartu su šventuoju Kirilu Jeruzaliečiu susitikimas.

Šis bendras ortodoksų ir katalikų patristinės mistagogijos seminaras įvedė į nuodėmės ir atpirkimo, gėrio ir blogio kovos slėpinį. Seminaras rėmėsi Šventuoju Raštu, Šventąja Tradicija, ypač - šv. Kirilo Jeruzaliečio (IV a.) katechetiniais-mistagoginiais pamokslais. Seminaro pradžioje dalyviai buvo nuvesti į šv, Paraskevės cerkvę.

Mistagogijos praktiką vedė Gintaras Sungaila ir  Mindaugas Kubilius.

Maloniai kviečiame pasiklausyti renginio audio įrašo.


Kategorijos:

0 komentarai