Su mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimu!


Po Viešpaties mirties ir Jo tylos kape išaušta Prisikėlimo rytas. Kartu su Evangelijos moterimis ir Jo mokiniais Petru ir Jonu mes bėgame prie Kristaus kapo, kad išgirstume angelo žinią – „Kam ieškote gyvojo tarp mirusių? Nėra jo čia, jis prisikėlė!“ (Lk 24, 5-6). Šis Prisikėlimo džiaugsmas yra mūsų būties pagrindas ir esmė, nes ja pagrįstas mūsų Tikėjimas, Viltis ir Meilė. Jo dėka mes drauge su dviejų tūkstantmečių krikščionimis esam tikri, kad mūsų Viešpats Jėzus Kristus yra su mumis iki Pasaulio pabaigos. Tai iš kartos į kartą mums perduoda apaštališkoji Tradicija. Tegu Viešpaties Prisikėlimo šviesa nušviečia ir atgaivina mūsų sužvarbusias širdis ir karo, išdavystės, mirties nuotaikoje ir nuojautoje panirusią žmoniją.

Surrexit Dominus vere, alleluia, alleluia!

Jonas Vilimas, fondo ARCHĖ valdybos pirmininkas 


Kategorijos:

0 komentarai