Širdies mirtina drama. Didžiojo Tridienio meditacija

Dešimtoji Kryžiaus Kelio stotis: nuo Viešpaties nuplėšiami drabužiai.

Pažvelk! Štai – nuogas ir žaizdotas Dievažmogis. Štai – Tiesa apie Dievą ir apie žmogų. Štai – visagalė Meilė, ir štai – pažemintas ir į nieką suvirstantis žmogus.

Viešpaties nurengimas prieš Jį prikalant prie Kryžiaus yra pirmasis žingsnis į Dangų. Su pasaulietiniu rūbu nukrenta ir pasaulietinis apvalkas, kuriuo įsikūnijęs Dievas siautėsi kaip žmogus. Liko jo dievystę ir kartu žmogystę liudijantis Jo kūnas.

Ir ką gi tokio žaizdotas šio sumušto žmogelio kūnas mums paliudija ... ?!

Tai – nepaykantos žaizdos, nemeilės pėdsakai. Tai - Neapykantos naikinančios Meilę išsiviešinimas.Tai – liudijimas to, kuo Dievas nėra, Dievo neigimo sakmė, šėtoniško įniršio kirčių pėdsakai. Savo apsinuoginimu Dievažmogis apnuogina ir žmogaus širdies dramą, kurią jis laimi: savo mirtimi ir prisikėlimu numarindamas Mirtį – tikrąjį neapykantos šaltinį.

Ištikimas krikščionis pažįstą šią dramatišką patirtį: kaip skaudžiai keičiasi savimyla širdis ... ir kaip ji prisikelia. Kismo skausmas yra mūsų mirties skausmas. Kas kartą Dievop atsiversdama širdis turi pergyventi šį mirtiną nusižeminimo skausmą. Kad įvyktų širdies prisikėlimas, pirmiausiai ji yra neapykantos sudaužoma. Nebūtinai tos, kurį užklumpa iš išorės. Pačioje širdyje įsismelkusi mirtina puikybė kankina mūsų prigimtį ir ją sukūrusią bei palaikančią Dievo Meilę. Pastaroji nuolat beldžiasi į mūsų širdį, kad per ją smelktųsi į kitas pasaulio tamsybėse tūnančias sielas. Kiekvieną kartą mylėdami nuoširdžiai ir iki galo patiriame Viešpaties mirtį bei, tuo pačiu, visiško nusižeminimo - Jo Kapo - tamsą.

Šiandien Didžiojo Šeštadienio rimtyje mūsų širdis rymo kartu su Dievo Meile jo nusižeminimo gelmėje. Rymo ir laukia baigiamojo dramos akto – Prisikėlimo.    

Lai Jis ir mūsų širdys prisikelia.

mk             
Kategorijos:

0 komentarai