Ad Fontes seminaras: Ryga

Kovo 7 d. Rygos Šv. Magdalenos bažnyčioje įvyko "Ad Fontes" seminaras Rygos giesmininkams.  Per eilę metų "Ad Fontes" bendruomenė, jos mokytojai nuolat grynina tikėjimo pamatus. "Ad Fontes" visada siekė Grigališkąjį giedojimą studijuoti ir Romos liturgijoje giedoti būtent Bažnyčios Tradicijos šviesoje. Ant Apaštalinio tikėjimo pamatų liturginio giedojimo auka žengiame į mylinčią Tėvo širdį per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų! 


Tikėjime puoselėjami "Ad Fontes" vaisiai šiais metais pirmiausiai pasiekė Rygos giesmininkus:   
Mindaugas Kubilius išsamiai supažindino su "Ad Fontes" metodu paskaitoje "Sakralinis giedojimas - Šventosios Dvasios kvapsnis". Adrija Čepaitė su šiuo metodu mokė giesmininkus grigališkojo choralo giesmių.   

Dėkui Andriui Amolins už jo rūpestį. Prašome Dievo palaimos, kad ir toliau Rygoje ant Apaštalinio tikėjimo pamatų skleistųsi Romos liturgijai būdingo giedojimo tradicija.   

        arche.lt 
Kategorijos:

0 komentarai