I Gavėnios Sekmadienis. Trakto giesmė

Kas gyvena Aukščiausiojo padėjimu, tas pasiliks dangaus Dievo globoje.  Tarsiu Viešpačiui: „Tu esi manasis rėmėjas ir mano prieglobstis;  [Tu] mano Dievas – juo vilsiuos“. Kadangi Jis mane išlaisvino iš medžiotojų kilpos ir iš geliančio žodžio.  Savo pečiais uždengs tave Viešpats, ir jo sparnų paunksmėje turėsi viltį.  Skydu apsiaus tave jojo teisybė; nebebijosi nakties [keliamo] siaubo. Nei strėlės, skrendančios dieną, nei sunkumo, sėlinančio per sutemas; nei pražūties, nei vidurdienio demono. Tavo kairėje kris tūkstantis ir dešimt tūkstančių tavo dešinėje; tačiau prie tavęs neprisiartins. Kadangi savo angelams [Jis] paliepė dėl tavęs, kad jie tave saugotų visuose tavo keliuose. Savo rankose [jie] neš tave, kad niekada nesusižeistum į akmenį tavosios kojos. Viršum gyvatės ir nuodingojo driežo vaikščiosi ir sutrypsi liūtą bei drakoną. Kadangi [jis] manimi vylėsi, išlaisvinsiu jį; globosiu jį, nes mano vardą pažino. Jis šauksis manęs, ir aš jį išklausysiu; su juo esu varge. Išvaduosiu jį ir apdovanosiu garbe; pripildysiu jį dienų ilgumo ir  parodysiu jam savąjį išganymą. (Ps. 90, 1 – 7 et 11 – 16)

Iš lotynų kalbos vertė V. Valatka

Kitus Sekmadienių ir Iškilmių Šv. Mišių lotyniškuosius tekstus ir jų vertimus rasite čia.

Kategorijos:

0 komentarai