Šv. Jonas Chrizostomas: Ar likimas valdo?

Mes norime laikytis tikėjimo ir juo sekti. Tuo būdu mes pašalinsime iš savo sielų kenksmingus mokslus, pavyzdžiui, fatalistinę pasaulėžiūrą. Tikėdamas prisikėlimą ir paskutinį teismą, tu atmesi tos rūšies klaidas. Tikėk, kad Dievas yra teisingas, ir tu netikėsi, kad yra neteisingas likimas. Tikėk Apvaizda, ir tu netikėsi, kad likimas viskam viešpatauja. Tikėk, kad yra dangus ir pragaras, ir netikėsi, kad likimas panaikina mūsų asmenybę ir mus prievartai bei būtinumui pavergia. Kitaip rekėtų sakyti: nesėk, nesodink, nekariauk ir, apskritai, nieko nedaryk – likimas ir be tavo valios turi savo kelią. Kam būtų reikalinga malda? Kam turėtumei būti krikščionis, jei likimas valdo? Tokiu atveju, tau nebūtų teismo. Iš kur ateina techniški įgūdžiai? Iš likimo? Parodyk man nors vieną žmogų, kuris be asmeninių pastangų būtų išmokęs kurio nors meno. To negali padaryti. Tai priklauso ne nuo likimo, bet nuo laisvų pastangų…“

Jonas Auksaburnis, Homilija apie pirmąjį laišką Timotiejui 1, 3.

Cituota iš Jonas Gutauskas, Didžiųjų Bendrijos tėvų mintys. Senosios krikščionių literatūros antologija tikėjimo, doros ir krikščioniškosios pasaulėžiūros klausimais, Putnam: Krikščionis gyvenime nr. 18, 1978, p. 255.

Šaltinis: http://blog.gaveniamieste.lt/page/6/#sthash.6UCCNwW9.dpuf

Kategorijos:

0 komentarai