Vytis Valatka. Puota
Smagus lininis kumeliukas
Arklidėj liustros tyliai ganos,-
Papėdėj krykštauja šampanas;
Bohemos stiklo bokaliukas

Vylingai merkia akį “Starkai”,
Tauriom koketės formom grožis,
O po akimirkos – “Kadarkai”
Jau lenkiasi jo posmų rožės.

Vien sužiedėjęs kepaliukas
Žydėt ar gundyt neįstengia,-
Kandus aukštybių kumeliukas
Padangtėj liustros tyliai žvengia.


Kategorijos:

0 komentarai