Vytis Valatka. Pirmykščio sniego bėdosPirmykštis sniegas svarsto: „Kristi ar nekristi?“ 
Jei krist, bus vietą išsirinkt sunku.
Jei ne – reiks dangui popierių laiku
Parengt, paaiškinant, kad pikto karalystė


Ir pats jo šeimininkas nelaiku,
Tuomet, kai sniegas jau ketino kristi,
Staiga pakišo koją, - jam juk nesunku,
Juk viską padarys, kad Dievo karalystėn


Pernykštė nuodėmė galėtų vėlei kristi -
Kiek būtų pikto džiaugsmo! Apsakyt sunku.
Galbūt net kristų Gėrio karalystė
Dėl sniego, neiškritusio laiku.


Kategorijos:

1 komentarai