Šv. Ambraziejus. Sekmadienio Rytmetinės valandos (Laudes) himnas
Amžinasis daiktų kūrėjau,
Kuris karaliauji dienai ir nakčiai,
Ir duoti laikiniesiems tinkamą laiką,
Pagelbėdamas iškęsti [kitų] panieką

Dienos šauklys jau trimituoja,
Būdravęs gilią naktį –
Nakties šviesa, keliaujantiems
Naktį nuo nakties atskirianti.

Štai pažadinta Aušrinė
Ištirpdo dangaus skliauto sutemas,
Štai visas [nakties] valkatų būrys
Kenkėjiškus kelius apleidžia.

Štai jūrininkas jėgas sukaupia,
Ir prie denio rimsta bangos,
Štai pati bažnyčios uola
Giedant [gaidžiui] kaltę išsklaido.

Taigi mitriai kilkime!
Gaidys gulinčius žadina,
Ir mieguistus ragina,
Gaidys [dieną] neigiančius peikia.

Gaidžiui giedant, viltis sugrįžta,
Ligoniams vėl įliejama sveikata,
Plėšiko durklas kišamas makštysna,
Puolusiems tikėjimas grąžinamas.

Jėzau, atkreipk dėmesį į nupuolančius,
Ir mus, matydamas, ištiesink,
Jei atkreipi dėmesį, nuopoliai krinta
Ir su verksmu kaltė išrišama.

O, šviesa, tu nušvisk mūsų jausmams
Ir sielos miegą išsklaidyk,
Lai mūsų balsas pirmiausiai tau skamba,
Ir burnomis tau psalmuokime.

Tebūna, Kristau, gailestingiausias Karaliau,
Tau ir Tėvui garbė
Drauge su Dvasia Guodėja
Per amžinuosius amžius. Amen.

Iš lotynų kalbos vertė Vytis Valatka

Kategorijos:

0 komentarai