Prudencijus. Ketvirtadienio Rytmetinės valandos (Laudes) himnas


Jau šviesa auksinė kelias,
Lai nusilpsta blykšdamas aklumas,
Kuris mus ilgą laiką traukė
Į pavojų išklysti iš kelio.

Lai šviesa šioji giedrą atneša
Ir mus tyrus mums patiems įteikia,
Kad nieko klastingo nekalbėtume
Ir nieko tamsaus nemąstytume.

Lai šitaip diena prabėga,
Kad nei meluojantis liežuvis,
Nei rankos, nei gleivėtos akys nenusidėtų,
Kad nusikaltimas kūno nesuterštų.

Stebėtojas iš viršaus šalia stovi,
Kuris per visas dienas į mus
Ir į mūsų veiksmus įdėmiai žvelgia
Nuo pirmųjų aušros spindulių ligi vakaro.

Dievui Tėvui tebus garbė
Ir jo vienatiniam Sūnui,
Kuris su Dvasia Guodėja
Dabar ir per amžius.

Iš lotynų k. vertė Vytis Valatka


Kategorijos:

0 komentarai