III Advento Sekmadienis. Ižangos giesmė (Introitas)

Visada džiūgaukite Viešpatyje, dar kartą sakau – džiūgaukite; jūsų nuosaikumas tebus žinomas visiems žmonėms; Dievas yra arti. Dėl nieko nesirūpinkite, bet kiekvienoje maldoje jūsų prašymai tetampa žinomi Dievui. Psalmė. Palaiminai, Viešpatie, savąją žemę, panaikinai Jokūbo vergystę. (Fil. 4, 4. 5; Ps. 84, 2)

Iš lotynų kalbos vertė V. Valatka

Kitus Sekmadienių ir Iškilmių Šv. Mišių lotyniškuosius tekstus ir jų vertimus rasite čia


Kategorijos:

0 komentarai