Šv. Grigalius Didysis. Švenčiausias dangaus Dieve (Trečiadienio Vakarinės valandos himnas)
Švenčiausias dangaus Dieve,
Kuris spindintį dangaus skliauto vidurį
Nudažai ugniniu tyrumu,
Padarydamas jį dar gražesnį ir šviesesnį;

Kuris ketvirtąją pasaulio kūrimo dieną
Ugninį Saulės ratą sutvėrei,
Kuris valdai Mėnulio judėjimo tvarką
Ir netvarkingus žvaigždynų judėjimus,

Kad naktims ir dienos šviesai
Duotum skiriamąją ribą,
Ir kad mėnesiui prasidėti
Duotum aiškiausią ženklą,

Apšviesk žmonių širdis,
Nuvalyk sielų purvus,
Sutraukyk kaltės pančius,
Nuimk nusikaltimų naštą.

Suteik tai, gailestingasis Tėve
Ir Tėvui lygus Viengimi,
Su Dvasia Guodėja
Karaliaujantys per visus amžius. Amen.

Iš lotynų kalbos vertė Vytis Valatka

Kategorijos:

0 komentarai