Šv. Grigalius Didysis. Neišmatuojamo dangaus Kūrėjau (Pirmadienio Vakarinės valandos himnas)Neišmatuojamo dangaus Kūrėjau,
Kuris, kad susijungę vandenys nesusimaišytų,
Vandens srautus atskirdamas,
Jiems davei dangų kaip ribą,

Įtvirtindamas vietą dangiškiesiems,
O taip pat ir žemės upeliams,
Kad banga liepsnas tramdytų
Ir žemės dirvos neišsklaidytų,

Įliek į mus, o gailestingasis,
Amžinosios malonės dovaną,
Kad naujosios klastos nuopuoliais
Senoji klaida mūsų nesutrintų.

Lai tikėjimas atranda šviesą
Ir tokį šviesos spindesį atneša,
Kad šis visas tuštybes išvaikytų,
Ir jokios apgavystės jo nesulaikytų.

Suteik tai, gailestingiausias Tėve
Ir Tėvui lygus Vienatini,
Su Dvasia Guodėja,
Karaliaujantis per visus amžius.

Iš lotynų k. vertė Vytis Valatka


Kategorijos:

0 komentarai