Pristatome naują „Katalikų pasaulio leidinių“ knygąLeidykla „Katalikų pasaulio leidiniai išleido naują Benedicto J. Groeschelio knygą "Dvasingumo keliai".


Knyga skirta visiems tikintiesiems, kurie atsakingai žiūri į dvasinį savo augimą arba veda kitus tobulėjimo keliu. Autorius atskleidžia senovės mąstytojų išminties ryšį su dvasiniais šiuolaikinių žmonių poreikiais ir taip siekia padėti pažinti tuos savo būdo bruožus, kurie galbūt ilgą laiką kliudė suartėti su Dievu ir Jam tarnauti. Taigi šios knygos tikslas – padėti suvokti dvasingumą ir tvirtai žengti dvasingumo keliu.

„Daugelis dažniausiai patiria sunkumų siekdami intensyvios ir prasmingos religinės patirties. Šioje knygoje kalbama apie kelionę tų, kurie turi nors kokią – tradicinę ar sukrečiančią – patirtį.“


Pamokslininkas, pastoracinės psichologijos profesorius, kunigas pranciškonas Benedictas J. Groeschelis (g. 1933) yra parašęs daug knygų dvasinio gyvenimo ir pastoracijos temomis. Naujausia šio autoriaus knyga lietuvių kalba Dvasingumo keliaidvasingumo raidos psichologija tiems, kurie ieško − tai krikščioniškojo dvasingumo raidos ir gilių psichologinių įžvalgų sintezė.

Leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ yra išleidusi šias B. J. Groeschelio knygas: Švelnios tylos balsas: apie skelbiamus apreiškimus (2003), Rožinis − vilties vėrinys: rožinio slėpinių meditacijos (2005), Pakilimas iš tamsoską daryti, kai gyvenimas praranda prasmę (2006), Žiūrėkite, Jis ateina (2013), Dievo ašaros (2014). 


Kategorijos:

0 komentarai