I Advento Sekmadienis. Įžangos giesmė (Introitas)Į Tave pakėliau savąją sielą; mano Dieve, tavimi pasitikiu, lai nerausiu iš gėdos; ir lai neišjuokia manęs manieji priešai; juk visi, kurie tavęs laukia, nebus sugėdinti. Psalmė. Kelius tavuosius, Viešpatie, man parodyk ir takais tavaisiais mane žengti išmokyk. (Ps. 24, 1 – 4).

Iš lotynų kalbos vertė V. Valatka

Kitus Sekmadienių ir Iškilmių Šv. Mišių lotyniškuosius tekstus ir jų vertimus rasite čia

Kategorijos:

0 komentarai