Įvadas į Vyčio Valatkos poezijos vakarą. Didiko garbėSuglamžyto lito banknotas
Kišenėj pagelto, it lapas,
Prisirpo senukas bloknotas,
Pabiro eilėraščiai kvapūs.

Ištiško- ir jau vienas kitas
Bloknoto tarme deklamuoja:
"Nejau tik pageltusį litą
Didiko garbė tekainuoja?"

Kategorijos:

0 komentarai