Šeštadienio vakarą patvirtintas Vyskupų Sinodo baigiamasis dokumentas

Šeštadienio pavakare vykusioje paskutinėje Vyskupų Sinodo generalinėje kongregacijoje buvo patvirtintas Popiežiui skirtas dokumentas su galutinėmis šio Sinodo susirinkimo išvadomis, lot. Relatio Synodi. Dokumentas buvo priimtas Sinodo Tėvams atskirai balsuojant už kiekvieną jo paragrafą. Patvirtinimui buvo reikalaujama kvalifikuotos 2/3 daugumos. Trys paragrafai iš 62 tokios daugumos nepasiekė, tačiau ir už juos pasisakė po daugiau kaip pusę visų balsavime dalyvavusių vyskupų. Tuose trijuose reikalingos balsų daugumos negavusiuose paragrafuose paliesti Komunijos teikimo išsiskyrusiems gyvenantiems civilinėje santuokoje ir homoseksualių porų klausimai.

Užbaigus balsavimą, popiežius Pranciškus iš karto davė nurodymą šį Sinodo dokumentą paskelbti viešai, nurodant ir balsavimo rezultatus. Jau šeštadienio vakarą Relatio Synodi tekstas buvo paskelbtas oficialiame Šventojo Sosto interneto portale, nurodant kiek vyskupų balsavo „už“ ir „prieš“ priimant kiekvieną dokumento paragrafą.

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/10/18/0770/03044.html

Šeštadienio vakarą vykusioje baigiamoje spaudos konferencijoje Šventojo Sosto spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ sakė, kad po spalio 13-ąją kard. Peterio Erdo pateiktos tarpinės ataskaitos po Sinodo Tėvų pasisakymų, dešimtyje darbo grupių ją svarstę vyskupai iš viso pateikė net 470 pataisų, į kurias buvo atsižvelgta sudarant šeštadienį paskelbtą baigiamąjį dokumentą. Lyginant abu dokumentus aiškiai matosi, kad baigiamajame dokumente gerokai praplėsta pirmoji dalis, kurioje kalbama apie šeimų svarbą ir jų duodamą pozityvų liudijimą. Trys punktai, kurie balsavimo metu negavo dviejų trečdalių daugumos yra 52 – kalbantis apie Komuniją išsiskyrusiems gyvenantiems civilinėje santuokoje, 53 – kalbantis apie vadinamąją „dvasinę Komuniją“ ir 55 – kuriame kalbama apie homoseksualias poras. Spaudos konferencijoje kalbėjęs t. Federico Lombardi SJ taip pat atkreipė dėmesį, kad baigiamajame dokumente iš viso nekalbama apie santuokos „laipsniškumo“ kriterijų, taip pat atsisakyta anksčiau paliesto homoseksualių porų auginamų vaikų klausimo. 

Skelbiama kiek vyskupų pasisakė už kiekvieną baigiamojo dokumento punktą. Pasak t. Lombardi, tai labai gerai iliustruoja konsensuso kiekvienu klausimu mastą. O tai reiškia, kad kiekviena šioje asamblėjoje reikalautos daugumos pritarimo nesulaukusi tema dar gali būti gilinama ir brandinama. (Vatikano radijas)

Šaltinis: http://lt.radiovaticana.va

Kategorijos:

0 komentarai