Lenkų vyskupų konferencijos pirmininkas – prieš Santuokos sakramentą žeminančią ideologiją Bažnyčioje

Interviu Vatikano radijui Lenkijos vyskupų konferencijos prezidentas Arkivyskupas Gadeckis teigia, kad Romos Sinodo pirmą dalį apibendrinantis dokumentas išsižada šventojo Jono Pauliaus II mokymo apie šeimą, o taip pat jame  galima atrasi anti-santuokinės ideologijos žymes. Jis taip pat teigia, kad Sinode apie Šeime trūksta aiškios doktrininės vizijos.

„Tam tikri santuokos ir  šeimos kriterijai kelia abejonių. Pavyzdžiui, laipsniavimo kriterijus (criterion of gradualism). Ar tikrai galime laikyti nesantuokinį gyvenimą kaip laipsnį kelyje į šventumą? Šiandien diskusijos [Sinode] parodė, kad pristatyto dokumento doktrina yra paliesta aplaidumo nuodėmės. [...] Šis dokumentas sudaro įspūdį, kad iki šiol Bažnyčios tikėjimas buvo negailestingas, ir tik dabar prasideda gailestingumo mokymas“, interviu teigė  Akrivyskupas Gadeckis.

Arche.lt komentaras.  Šventasis Jonas Paulius II buvo didysis Šeimos apaštalas. Jo veikalas „Kūno teologija“ itin praturtino Santuokos sakramento doktriną. Matome, kaip dabar juodosios jėgos atvirai šį paveldą ir visą apaštalinę Santuokos sakramento sampratą griauna, oficialiai siūlydomos kompromisą su nuodėmingo nesantuokinio gyvenimo formomis. Tikimės, kad Sinodo Tėvai pasipriešins dabar jų vardu skelbiamam blogiui.  

Kodėl taip vyksta? Mūsų įsitikinimu, Romos Sinodas atskleidė, kad Bažnyčioje trūksta apaštalinio tikėjimo ir Kristaus Aukos Dvasios. Pastangos pateisinti nuodėmę  nuvertina Kristaus Auką. 

Kategorijos:

0 komentarai