Filosofinė diskusija „Tarp posovietinio lietuvio ir Europos kultūros žmogaus: mūsų stereotipų ir archetipų įtakos“ (audio įrašas)

"Sofoklio" knygynas toliau tęsia šeštadieninius susitikimus, prie kurių surengimo prisideda arche.lt portalo kūrybinė komanda. 

Spalio 4 d. įvyko filosofo Mindaugo Kubiliaus ir Naglio Kardelio diskusija "Nūdienos savivokų" pokalbių cikle. Pirmasis pokalbis "Tarp posovietinio ir Europos kultūros žmogaus: mūsų stereotipų ir archetipų įtakos". 

Pokalbio anonsas skelbė:

Stereotipai ir Archetipai. Senovės graikų kalbos sąvokos mums siūlo susivokti priešstatoje tarp "tvirtųjų įspaudų" ir "prado įspaudų". Kas gi tai yra? Klasikinė išmintis teigia, kad žmonių elgesio veiksniai yra habitai (habitus - įprastinio elgesio paskatą nusakanti lotyniška etikos samprata). Yra gerieji ir blogieji habitai. "Gerųjų", t.y. įprastinio elgesio paskatų, arba įspaudų (gr. typos), šaltinis yra prigimties savastį atliepiantis protas. Tuo tarpu įprastosios "blogosios" elgesio paskatos kyla iš proto ir valios nesuvaldytų juslinių apetitų (aistrų) šėlsmo. "Prado" gi įspaudai atliepia pamatines žmogaus prigimties tiesas, kurios tapo atpažįstamos kaip pavyzdinio žmogaus tipas ("Vakarų kultūros nešėjas"). 

Kokie mūsų elgesį formuojančios paskatos vyrauja mūsų visuomenėje? Ar vyraujantys stereotipai išpildo archetipinio "kultūros nešėjo" pareigą? O gal tokios pareigos nebeliko iš viso? Kas yra "kultūros" žmogus mūsų dienų visuomenėje? Kokios išliko ar ne pareigos žmogiškumui? Ir ar mūsų nūdienoje pažįstame žmogų? Ar pažįstame save? 

Toliau kviečiame klausytis pokalbio įrašo


Hosted by Kiwi6 file hosting.

Kategorijos:

0 komentarai