Usus Antiquior Šv. Mišios (ekstraordinarine forma) Šiluvos Atlaidų metu

Rugsėjo 13 d. Šiluvos Atlaidų metu Tradicinės Liturgijos piligrimams iš visos Lietuvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios senuoju Romos ritu (ekstraordinarine forma).

Šv. Mišias celebravo kun. Artūras Kazlauskas, giedojo Vilniaus universiteto giedojimo mokykla “Schola Cantorum Vilnensis”, “Schola Cantorum Kaunensis” ir sudijų akademijos “Ad Fontes” dalyviai.

Spalio 23- 26 d. Usus antiquior Liturgijos piligrimai iš Lietuvos lankysis Romoje viso pasaulio Populus Summorum Pontificum 2014 piligriminiame žygyje Amžinajame mieste, kuriems Šv. Petro ir Pauliaus bazilikoje ir kt. bažnyčiose tridentines šv. Mišias celebruos Apaštališkosios signatūros aukščiausiojo tribunolo prefektas kard. Raymondas L. Burke, popiežius Pranciškaus Ekonomikos sekretoriato prefektu paskirtas kard. Georgas Pell’as, Popiežiškosios komisijos „Ecclesia Dei“ sekretorius arkiv. Guido Pozzo ir kt.

Piligriminis žygis rengiamas minint popiežiaus Benedikto XVI 7-ąsias Summorum Pontificum ir laiško Vyskupams paskelbimo metines, leidusias kunigams ir vienuoliams laisvai celebruoti, o to prašantiems tikintiesiems sudaryti sąlygas švęsti Liturgija senaja Romos rito forma.


Kategorijos:

1 komentarai