Futbolas išgano ... kur yra riba?

Maloniam skaitytojui siūlome pažvelgti į dar vieną liturginės reformos trūkio dvasioje vaisių. 

Kunigas nusivelka išganomąjį Kristaus rūbą ir išmaino į pasaulietinį mirtingojo Adomo (plg. Ef 4, 22-24 ). 
Ar visa TAI ... išganymas iš Mirties karalijos? 

Ar TAI nėra nuosekli trūkio Kristaus ir Apaštalų įsteigtos išganomojo Dievo garbinimo - Šventosios Liturgijos - pabaiga? 

Kur yra savivalės pabaiga?

Taip, TAI ir yra pabaiga. Šiai su pasauliu susitapatinusiai bažnytinei bendruomenei teliko išeiti iš šventovės ir užverti jos duris. Vartus į išganymą - taip pat.  Futbolas "išganys" ... . 

arche.lt Kategorijos:

0 komentarai