Šv. Ambraziejus. Jau aušra apšlaksto (Šeštadienio Rytmetinės valandos himnas)Jau aušra apšlaksto dangaus skliautą,
Į žemę šviesa įsiveržia,
Ataidi šviesos spindulys –
Lai pasitraukia visi pavojai!

Tekrinta nakties vaiduokliai,
Sielos kaltė teprapuola,
Lai žūna visos baisybės, kurias
Nuodėmės naktis su tamsybėmis atnešė,

Kad tas paskutinysis rytas,
Kurio parpuolę laukiame,
Mums šviesoje atplauktų,
Kol giedantys  balsai žvanga.

Tebūna garbė Dievui Tėvui
Ir jo vienatiniam Sūnui
Drauge su Dvasia Guodėja
Dabar ir per amžius. Amen.

Iš lotynų kalbos vertė V. Valatka

Kategorijos:

1 komentarai

  1. Anonimiškas12/01/2022

    In order to forestall defects and meet specific high quality specs, you and your toolmaker should work together to develop a mold that will accurately high precision machining make the elements you're wanting. This is a complex task as the mold design will typically require part redesigns. The wall of the plastic elements design should be uniformly thick such that there is be} a|that there's a} 25% range of diversification between the wall thicknesses of the part.

    AtsakytiPanaikinti