Šv. Ambraziejus. Jau aušra apšlaksto (Šeštadienio Rytmetinės valandos himnas)Jau aušra apšlaksto dangaus skliautą,
Į žemę šviesa įsiveržia,
Ataidi šviesos spindulys –
Lai pasitraukia visi pavojai!

Tekrinta nakties vaiduokliai,
Sielos kaltė teprapuola,
Lai žūna visos baisybės, kurias
Nuodėmės naktis su tamsybėmis atnešė,

Kad tas paskutinysis rytas,
Kurio parpuolę laukiame,
Mums šviesoje atplauktų,
Kol giedantys  balsai žvanga.

Tebūna garbė Dievui Tėvui
Ir jo vienatiniam Sūnui
Drauge su Dvasia Guodėja
Dabar ir per amžius. Amen.

Iš lotynų kalbos vertė V. Valatka

Kategorijos:

0 komentarai