Šv. Grigalius Didysis. Didžios galios Dieve (ketvirtadienio Vakarinės valandos himnas)


Didžios galios Dieve,
Kuris iš vandens kilusios giminės
Dalį sugrąžini vandenims,
O kitą dalį pakeli į orą,

Panardintuosius dar giliau į vandenis stumdamas,
Iškeltuosius į dangų įvesdamas,
Kad, iš vieno kamieno kilę,
Jie užpildytų skirtingas vietas,

Duok visiems tarnams,
Kuriuos apvalo kraujo banga,
Nepažinti nusikaltimų nuopolių
Ir su savim nenešti mirties šlykštumo,

Kad kaltė nieko neprislėgtų,
Kad nieko padebesin nekeltų gyrimasis,
Kad prislėgta siela neparkristų,
O aukštyn iškelta siela nežūtų.

Suteik tai, gailestingiausias Tėve
Ir Tėvui lygus Viengimi,
Su Dvasia Guodėja,
Karaliaujantis per visus amžius. Amen.

Iš lotynų kalbos vertė V. Valatka


Kategorijos:

0 komentarai