Šv. Grigalius Didysis. Didis Žemės Kūrėjau (antradienio Vakarinės valandos himnas)


Didis Žemės Kūrėjau,
Kuris pasaulio žemę iš vandenų ištraukęs,
Siautėjančius vandenis išsklaidęs,
Suteikei mums nepajudinamą žemę,

Kad, deramą sėklą daigindama,
Išpuošta rausvomis gėlėmis,
Vaisių derliumi vešėtų
Ir ganyklas pripildytų malonės,

Tu išdegintos sielos žaizdas
Išvalyk malonės žaluma,
Kad ji padarytus blogius raudomis išplautų
Ir neteisius veiksmus ištrintų.

Lai ji taviesiems įsakams paklūsta,
Lai prie jokių blogių nepriartėja,
Lai džiaugiasi ją pripildančiais gėriais
Ir  mirties darbų nežino.

Suteik tai, gailestingiausias Tėve
Ir Tėvui lygus Viengimi,
Su Dvasia Guodėja,
Karaliaujantis per visus amžius. Amen.

Iš lotynų k. vertė V. Valatka

Kategorijos:

0 komentarai