Šv. Grigalius Didysis. Dieve, žmogaus tvėrėjau (Penktadienio Vakarinės valandos - Mišparų - himnas)
Dieve, žmogaus Tvėrėjau,
Tu, vienintelis viską valdantis,
Žemei paliepi išvesti
Roplių ir laukinių žvėrių gimines;

Tu didžius daiktų kūnus,
Įsakančiojo žodžiu  gyvybę gavusius,
Pajungdamas atidavei žmogui,
Kad jie jam tvarkingai tarnautų.

Nuvyk nuo savųjų tarnų
Viską, kas per savo netyrumą
Arba į papročius įsibrauna,
Arba į veiksmus įsidiegia.

Duok džiaugsmų atlygius,
Duok malonių dovanas,
Atrišk kivirčo pančius,
Sutvirtink taikos sutartis.

Suteik tai, gailestingiausias Tėve,
Ir Tėvui lygus Vienatini Sūnau,
Su Dvasia Guodėja
Karaliaujantys per visus amžius. Amen.

Iš lotynų kalbos vertė Vytis Valatka

Kategorijos:

0 komentarai