Šv. Ambraziejus. Tėvo garbės spindesy (Pirmadienio Rytmetinės valandos himnas)
Tėvo garbės spindesy,
Šviesą iš Šviesos atnešantis,
Šviesos šviesa ir šviesos šaltini,
Diena, dieną apšviečianti,

Ir tikroji saule, nusileisk [pas mus],
Amžinuoju grožiu tviskanti,
Ir Šventosios Dvasios spindesį
Mūsų jausmams įliek.

Maldomis šaukimės ir Tėvo-
Amžinosios garbės Tėvo,
Galingos malonės Tėvo-
Lai jis išvaro gličią nuodėmę.

Lai ugdo ryžtingus veiksmus,
Lai atšipina pavyduolio dantį,
Lai pagelbsti slegiančiose nelaimėse
Ir dovanoja malonę [nelaimes] pernešti.

Lai sielą valdo ir veda
Per tyrą ir ištikimą kūną;
Lai tikėjimas įkarščiu verda
Ir klastos nuodų nepažįsta.

Ir tebūna Kristus mums maistu,
O mūsų gėrimu tebūna tikėjimas;
Linksmi gerkime blaivų
Dvasios svaigumą.

Lai linksmai ši diena praeina,
Lai skaistybė būna kaip apyaušris,
Tikėjimas – kaip vidudienis,
Lai sutemų siela nepažįsta.

Aušra žengia tolyn;
Lai visa Aušra pateka-
Tėve – visas Sūnus,
O Žodyje – visas Tėvas.

Tebūna garbė Tėvui,
Ir jo vieninteliam Sūnui
Drauge su Dvasia Guodėja
Dabar ir per visus amžius. Amen.

Iš lotynų k. vertė Vytis Valatka


Kategorijos:

0 komentarai