Šv. Ambraziejus. O, Šviesa! (Sekmadienio Mišparų himnas)

O Šviesa, palaimingoji Trejybe,
Ir esmine Vienybe,
Jau saulė ugninė atsitraukia, -
Įliek šviesą į širdis.

Tave ryte šloviname gyriaus giesmėmis,
Tavęs maldaujame vakare ;
Tave mūsų nusižeminusi garbės giesmė
Tešlovina per visus amžius.

Dievui Tėvui tebus garbė,
Ir jo vieninteliam Sūnui
Kartu su Dvasia Guodėja
Ir dabar, ir per amžius. Amen.

Iš lotynų k.vertė Vytis Valatka

Kategorijos:

0 komentarai