Sekminių Šv. Mišių Sekvencija

Ateik, Šventoji Dvasia,
Ir atsiųsk iš dangaus
Spindulį šviesos Tavosios.

Ateik, vargdienių Tėve,
Ateik malonių dovanotoja,
Ateik, širdžių šviesa.

O geriausioji guodėja,
O mieloji sielos viešnia,
O saldžioji atgaiva!

Darbe esi atilsis,
Kaitroje – vėsa,
Raudoje – paguoda.

O labiausiai palaimintoji šviesa,
Pripildyk slapčiausias širdies gelmes
Tavųjų tikinčiųjų.

Be tavosios malonės
Nieko nėra žmoguje,
Nieko nėra nepažeisto.

Nuplauk tai, kas purvina,
Sudrėkink, kas išdžiūvę,
Išgydyk, kas sužeista.

Palenk užkietėjusį,
Sušildyk sušalusį,
Vesk iškrypusį iš kelio.

Duok taviesiems tikintiesiems,
Viltį į tave sudėjusiems
Šventą septyneriopą malonę.

Duok atpildą už dorybę,
Duok išganingą išėjimą,
Duok amžinąjį džiaugsmą. Amen. Aleliuja.

Iš lotynų kalbos vertė V. Valatka

Kitus Sekmadienių ir Iškilmių Šv. Mišių lotyniškuosius tekstus ir jų vertimus rasite čia.


Kategorijos:

0 komentarai