Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Meilė stipri kaip mirtis (Gg 8, 6)


Meilė kartu su Mirtim dėl dvigubo kaunas triumfo:
valdo saidoką Mirtis, atgręžtas Meilėn jisai.
sako Mirtis: taikliom strėlėm aš nugaliu kūnus;
Meilė atsako: o aš nugaliu širdis liepsnom.
sako Mirtis: mane didesnė pergalė lydi.
Meilė atsako: mane lydi didesnė šlovė.
Ginklų gal griebtųsi, jei lygiomis nelaikytų jų Dievas:
nugali Dievą abi, nugali Dievas abi.

Šaltinis: www.antologija.lt
Kategorijos:

0 komentarai