LMA Vrublevskių bibliotekoje eksponuojama GUTENBERGO BIBLIJOS faksimilė!

LMA Vrublevskių bibliotekoje eksponuojama vienintelės Lenkijoje esančios Gutenbergo 42 eilučių Biblijos faksimilė. Originalas priklauso Pelplino kunigų seminarijos bibliotekai ir saugomas Pelplino vyskupijos muziejuje. Labai aukštos kokybės faksimilė išleista 2002–2003 m. Pelplino vyskupijos leidykloje Bernardinum. Joje ant specialiai pagaminto popieriaus su vandens ženklais tiksliai perteiktas Gutenbergo 42 eilučių Biblijos originalo tekstas ir poligrafinis apipavidalinimas. Laikantis XV a. technologijų, dailininkai kaligrafai ranka nuspalvino inicialus ir ornamentus. Faksimilėje palikti originalaus leidinio lapų pažeidimai ir sutepimai, atsiradę amžių bėgyje, taip pat atkurtas autentiškas knygos įrišas ir Biblijos odinis viršelis, kurį XV a. viduryje sukūrė ir pagamino Henrykas Costeras Lubekas.

Vokiečių spaustuvininkas Johannesas Gutenbergas (apie 1399–1468) yra spaudos renkamaisiais spaudmenimis išradėjas. Žymiausias J. Gutenbergo leidinys yra 42 eilučių Biblija (B42), išspausdinta Vokietijos Mainco mieste 1452–1455 m. Tai - poligrafinio meno šedevras, viena iš gražiausių pasaulyje spausdintų knygų, išspausdinta lotynų kalba gotiškosios tekstūros šriftu, su rankraštinei knygai būdingu puošnumu. J. Gutenbergas siekė, kad šiame leidinyje būtų atgamintas rankraštinės knygos grožis: ne vien įvairios rankraštinei knygai būdingos puošmenos, įmantrūs inicialai, gėlės, bet ir šriftai. Kad atkurtų visas rankraštinio rašto smulkmenas, J. Gutenbergas pagamino 290 spaudmenų. Biblija buvo renkama dviejų skilčių puslapiais po 42 eilutes. Kiekvienas puslapis, kiekviena skiltis stebina puikiomis proporcijomis, nepaprastu tobulumu. 1282 puslapių (2564 skilčių) Biblija buvo išleista dviem tomais.

Spėjama, kad 42 eilučių Biblija buvo išspausdinta 180 egzempliorių tiražu: 145–150 egzempliorių ant popieriaus ir 30–35 egzemplioriai ant pergamento. Iki šių dienų pasaulyje yra išlikę tik 48 šio unikalaus leidinio egzemplioriai, iš kurių 28 nepilni arba tik fragmentai.

Šalia Biblijos eksponuojamas ir odinis lagaminas. Tai - tiksli lagamino kopija, kuriame šis unikalus leidinys, siekiant išsaugoti nuo sunaikinimo II pasaulinio karo metais, 1939 metais per Paryžių ir Londoną išgabentas į Kanadą, o atgal į Lenkiją sugrąžintas tik 1959 metais.

Faksimilės leidybos projekte dalyvavo Lenkijos, Vokietijos ir Japonijos mokslo institucijos. Atspausti 198 faksimilinio leidinio egzemplioriai, iš kurių pirmasis buvo padovanotas popiežiui Jonui Pauliui II ir šiuo metu saugomas Vatikane. LMA Vrublevskių bibliotekoje eksponuojamas 103-iuoju numeriu pažymėtas egzempliorius.

Bibliotekai šį leidinį iš savo privačios kolekcijos paskolino bibliofilas Tadeuszas Radjuszas.Kategorijos:

0 komentarai