Katemerinonas Prudencijus. Naktie, tamsybės ir miglos (Trečiadienio Rytmetinės valandos himnas)

Naktie, tamsybės, ir miglos,
Pasaulio palaidumai ir neramumai,
Jau šviesa įžengia, dangaus skliautas baltuoja,
Kristus ateina, eikit šalin.

Persmeigta saulės ietimi,
Žemės sutema perplėšiama,
Ir dailaus dangaus veidas
Daiktams spalvas jau sugrąžina.

Tave, Kristau, vienintelį pažinome,
Tave tyromis bei paprastomis sielomis
Ir sulenktais keliais mokomės maldauti,
Raudodami ir giedodami.

Daug dalykų aptraukti tariamu blizgesiu,
Lai juos apvalo tavoji šviesa,
Tu, tikroji dangiškoji šviesa,
Jiems giedru veidu nušvisk.

Tebus, Kristau, gailestingiausias karaliau,
Tau ir Tėvui garbė
Drauge su Dvasia Guodėja
Per amžinuosius amžius. Amen.

Iš lotynų kalbos vertė Vytis Valatka

Kategorijos:

0 komentarai