Petras Abeliaras. Vestuvių sekvencija


Giedoki, nuotaka, vestuvių iškilmės giesmę.
Ką viduje įžvelgi, išsakyk su džiaugsmu,
Nudžiugindama mus žinia apie jaunikį,
Kuris savo buvimu tave visuomet atgaivina.

Mergaitės, vadovaukite chorui,
Kai nuotaka giedos, atliepkite jai.
Jaunikio draugai jus pakvietė į vestuves,
Ir mes laukiame naujosios valdovės giesmių.

Žiūrėkit, jaunikis šokinėja per kalnus.
Štai jis ateina perkopdamas kalvas,
Žvelgia į mane pro langą,
Pro langines iš tolo žvelgia ir šaukia:
"Drauguže, pakilk, paskubėk!"
  
Nes baisi žiema jau praėjo.
Liūtis atsitraukdama dingo,
O mielas pavasaris pravėrė žemę.
Pasirodė gėlės ir burkuoja purplelis.
Tu, sniego baltumo balandėle, skriski pas mane!

Jau karalius į savo menę nuėjo
Ir mano nardas pripildo orą kvepėjimo.
Atėjau į sodą, kur jis buvo nusileidęs,
Tačiau, sode pabuvojęs, jis jau buvo pradingęs.

Tad išeinu naktin ieškodama jo,
Ieškodama bėgioju šen ir ten  neramiai,
Sutinku panaktinius, karštai besistengdama,
Kai pro juos praeinu, atrandu savo jaunikį.

Jau matau, ko taip troškau,
Jau laikau, ką taip mylėjau,
Jau juokiuosi, dėl ko taip verkiau,
Daugiau džiaugiuosi, nei kentėjau.
Juokiausi ryte, verkiau naktį;
Ryte juokiausi, naktį verkiau.

Naktį bemiegę skausmas vedė,
Kurį stiprų meilė padarė.
Susitikimą atidėjus, troškimas išaugo,
Kol mylinčią mylintis aplankė.
Džiaugmingas plojimas dieną, rauda naktį,
Dieną džiaugmingas plojimas, naktį rauda.

Dabar gi, Siono dukros, suskubkite,
Į nuotakos giesmes įjunkite psalmę,
Kad pas liūdinčiąsias sugrižęs jaunikis
Mūsų liūdnus rypavimus paverstų džiaugsmo giesme.

 Štai diena,
Kurią sutvėrė Viešpats,
Kurios laukėme,
Kurią tikrai džiūgaudami juokėmės.

Štai yra diena,
Kuri mus išvadavo,
Kuri priešus sutraiškė,
Kurią psalmė išpranašavo.

Štai diena,
Kuri jaunikį sužadina,
Kuri jaunąją sužadina,
Kuri viską atstato.

Štai diena -
Pavasario mielumas,
Pasaulio malonumas
Ir gyvenimo naujumas.  
 .
Štai diena, kurią sutvėrė Viešpats. Amen.

Iš lotynų kalbos vertė A. Čepaitė, M. Kubilius ir V. Valatka


Kategorijos:

0 komentarai