Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Pamaldusis neturto įžadas 


Jei žmogus atiduos už meilę visą savo namų turtą,
jį paniekins tarytum nieką (Gg 8, 7)

Meilę parduodamą aš danguje mėginau nusipirkti.
Kas patikėtų? Pati pardavinėjo save.
Aukso siūliau, tačiau būt už auksą pirkta nenorėjo.
Dosniai siūliau turtus, betgi paniekino juos. 
Viską siūliau, tačiau nenorėjo nieko ji. Visa,
Kas dar liko, sakau, Meile, paimki, jei tiks. 
Juokėsi: kam bandai sunerimęs dangiškai Meilei
Kainą netikusią rast? Nieko neduoki - ir pirk.

Šaltinis: www.antologija.lt


Kategorijos:

1 komentarai