XIII-oji „Ad Fontes“ akademija prasidės Kryžių kalno atlaidais

Jau tampa gražia ir prasminga tradicija, kad „Ad Fontes“ akademija prasideda Kryžių kalno atlaidais. Jo Ekscelencijos Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio kvietimu jau antrą kartą atlaidų Šv. Mišiose giedos „Ad Fontes“ akademijos dalyvių choras, į kurį bus kviečiami jungtis visi „Ad Fontes“ dalyviai. 

Kryžių kalnas pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1850 m., o XIX-XX a. sandūroje jis tapo gerai žinoma sakraline vieta, kur nuolatos buvo meldžiamasi. Ant šio kalno imta statyti ir kryžius, prašant Dievo įvairiausių malonių ar Jam atsidėkojant. Tad ėmė rastis pamaldų Kryžių kalne tradicija, išsiskleidusi ir sutvirtėjusi tarpukariu. Sovietmečiu atlaidų šventimas Kryžių kalne nutrūko dėl persekiojimų. Atlaidai atgaivinti tik popiežiui Jonui Pauliui II 1997 m. įkūrus Šiaulių vyskupiją ir vyksta kasmet paskutinį liepos mėnesio savaitgalį. Kiekvienais metais Kryžių kalno atlaidai sutraukia daugybę žmonių iš viso pasaulio.

Kryžių kalno atlaidų Šv. Mišios vyks liepos 27 d., sekmadienį, 15 val.

Tad iki susitikimo ir susigiedojimo Kryžių kalne.

Kategorijos:

0 komentarai