Meditacija. Kristus miršta ant Kryžiaus

Kryžiaus kelias yra meilės kelias. Viešpats neša mūsų niekystę, kad ją perkeistų savuoju dieviškumu.

Kryžius stebuklingai suima savyje ir meilę, ir neapykantą.  Iš didelės neapykantos Viešpaties kaltintojai deda ant Jo pečių šį paniekinamos bausmės simbolį. Visą žmonijos neapykantą neša Viešpats į Golgotos kalną.

Pažvelkime į meilę, kuri yra nekenčiama būtent todėl, kad yra Meilė! ... Paniekintas dėl Meilės.

Ši neapykanta yra iš Šėtono kylantis beribis savimeilės troškulys, kuriuo serga kiekviena žmogysta. Jos persunktą prigimtį Viešpats savo Meile ir nešė ant Kryžiaus. Ten ji buvo užtvindyta ir nuskandinta Viešpaties Kraujyje, kuris talpina savyje visą kuriančią ir visą perkeičiančią dangiškojo Tėvo palaimą.

Ar žmogaus prigimtis gali bent kiek pakelti šias patirtis?
Pažvelkime į Motinos skausmą, į tuo septynis kalavijus, kurie pervėrė Jos Nekaltąją Širdį. Jeigu drįsime su Ja ir mylimuoju Viešpaties mokiniu kartu stoti po Kryžiumi, tuomet išgyvensime šį skausmą kartu ir kartu skanausime amžinojo Tėvo padangčių palaimą.


mk 
Kategorijos:

0 komentarai