Meditacija. Kristus kape – pradžių Pradžia

Paskutinis taškas šventojoje istorijoje yra kapas. Čia pasibaigia kiekvieno žmogaus istorija. Irstantis žmogaus kūnas suvirsta dulkėmis. Šventasis irgi sudūlės ... kaip ir visi? Šventumo pabaiga? To ir tikėjosi Viešpaties kaltinintojai. Tiksliau tariant, Kaltintojo įrankiai. Mums, tikintiems žmonėms, sunku net įsivaizduoti: Šėtonas svajoja, kad Dievas taptų ... sudūlėjusiomis ir užmirštomis dulkėmis. Ar ne tokį Dievo vardo ir Jo Meilės juodinimą darbą Melo tėvas nuolatos vykdo Bažnyčioje ir pasaulyje? Ir net Šėtonas negali sustabdyti šios paniekos lavinos, nes pats tarpsta tik ant Dievą niekinančio pavydo briaunos.

Ir štai juodo darbo vaisius: žmogumi tapęs Dievassusibuvo su kiekvienu gyvenimo kelionę baigusiu prašlaičiu! Dievas yra Kape. Čia jo žemiškoji istorija ir baigiasi ... kad būtų sudaryta Naujoji Sandora ir prasidėtų dangiškoji žmonijos pradžia. Tokio įvykio posūkio Šėtono neapykanta negalėjo numanyti! Ir nauja Viešpaties pradžia nebepradeda istorijos įprastine žemiškąja prasme. Aukoje gimęs mistinis Kristaus Kūnas Bažnyčia buvos istorijoje, tačiau nebebus istorijos aplinkybių nulemtas. Kristaus atpirkta ir į Kristaus kūną įskiepyta žmonija tampa amžina kaip ir pats Pradžioje esąs Dievo Žodis yra amžinas (Jn 1,1). Jis yra Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga (plg. Apr 1,8).  

Kape prasideda Pradžios pradžia. O pradžioje buvo niekas, iš kurio (ex nihilo) Pradžia sukūrė pasaulį. Štai kas vyksta Kape: Dievo Žodis iš nieko vėl perkuria pasaulį. Bet ne taip perkuria, kaip anuomet pradžioje. Ši pradžia yra tiesiog Pradžioje. Nes „Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę –
šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.” (Jn 1,24). Todėl Kape Meilė persmelkia Niekį, kad Dievas būtų visame kame (plg. Jn  1,21; Rom 8,19-22). Amen.

mkKategorijos:

0 komentarai