Lietuvoje startavo iniciatyva „Šeima - Europos turtas!“

Kovo 31 d. Lietuvos Respublikos Seime pristatyta tarptautinė kampanija Šeima - Europos turtas, skirta artėjantiems rinkimams į Europos Parlamentą. Iniciatyvos partneriais Lietuvoje tapę Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras ir Laisvos visuomenės institutas skelbia, jog „2014 m. rinkimai į Europos Parlamentą - svarbus įvykis šeimoms, ES valstybėse sudarančioms didžiausią rinkėjų grupę.“ 

Viena kampanijos Lietuvoje koordinatorių, Laisvos visuomenės instituto vadovė Toma Bružaitė iniciatyvos pristatymui skirtoje spaudos konferencijoje pabrėžė, jog tikslas dvejopas: viena vertus, siekiama paskatinti Lietuvos ir Europos šeimas aktyviai dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose, renkant kandidatus, pasiryžusius dirbti ir priimti šeimai palankius sprendimus, kita vertus, raginti Lietuvos kandidatus į Europos Parlamentą įsipareigoti konkrečiais žingsniais remti šeimą ir vykdyti šeimai palankią politiką. 

„Europos Sąjungos rinkimai turi įtakos kiekvienai šeimai, o kiekviena šeima savo darbu, savo gyvenimo būdu, savo veiklomis kuria Europą. Nepaisant to, šeima labai dažnai lieka neatpažintas ir neatrastas Europos turtas ir, priimant reikšmingus sprendimus, neatsižvelgiama į šeimos poreikius ir jos gerovę“, - spaudos konferencijoje sakė Laisvos visuomenės instituto vadovė Toma Bružaitė, pridurdama, jog vykdant šią kampaniją siekiama atkreipti dėmesį, kad „šeimos yra kiekvienos valstybės ir Europos pagrindas ir kad valstybė turi gerbti šeimą.“

Spaudos konferencijoje iniciatyvą Šeima - Europos turtas taip pat pristatė ir Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro direktorius Algirdas Petronis. Vienas kampanijos iniciatorių Lietuvoje pasakojo, jog idėja kilusi mąstant, kaip paskatinti žmones kuo sąmoningiau rinktis artėjančiuose rinkimuose, kartu sudarant galimybę kandidatams išreikšti savo poziciją. Tinkamas sąlygas tam sudarė platus tarptautinės kampanijos iniciatorės Europos katalikų šeimų asociacijų federacijos (FAFCE) turimų ryšių tinklas. FAFCE, įsikūrusi Briuselyje bei Strasbūre, savo narių turi daugelyje ES šalių. Visų jų kandidatai į Europos Parlamentą bus kviečiami įsipareigoti ir sėkmės atveju Parlamente remti šeimai palankios politikos kūrimą. 

A. Petronis pristatė specialiai tokiam įsipareigojimui sukurtą 12 punktų manifestą už šeimą, su kuriuo bus supažindinti visi kandidatai. Pastarieji bus kviečiami pasirašyti, o jų parašai patvirtinami dokumentais. Tokiam kandidatui laimėjus rinkimus, jo politinė veikla bus stebima, atsižvelgiant į šeimos manifeste išreikštus įsipareigojimus, o kampanijos sumanytojai bei partneriai ES valstybėse narėse bendradarbiaus su išrinktais parlamentarais, rengiant šeimos politiką stiprinančius pasiūlymus.

Svarbi kampanijai data - tarptautinė šeimos diena, gegužės 15-oji. Tądien bus viešai paskelbta apie manifestą pasirašiusius kandidatus specialiai tam skirtoje internetinėje svetainėje adresu www.voteforfamily2014.eu, prieinamoje daugeliu ES šalių narių kalbų. Iki to laiko svetainėje bus galima rasti tik konkrečiose šalyse manifestą pasirašiusių kandidatų skaičių.

„Manifeste galite rasti vyro ir moters papildomumo, prigimtinio žmogaus orumo principus, išreikštą pagarbą santuokos institutui, tėvų, kaip pagrindinių ugdytojų svarbos patvirtinimą, galų gale, siūloma pripažinti, jog šeima taip pat yra tam tikrų teisių subjektas, net jei teisėje tai nėra apibrėžta“, - dėstė A. Petronis. Dar daugiau, „ekonominė gerovė turėtų užtikrinti sąlygas šeimoms pragyventi iš sąžiningo ir garbingo darbo, motinystės atostogos turėtų būti priderintos prie kūdikio poreikių, nes kol kas tos sąlygos patenkinamos toli gražu ne visose Sąjungos šalyse“. 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro direktorius kvietė visus neabejingus Lietuvos piliečius raginti tiek kandidatus pasirašyti, tiek ir savo aplinkos žmones balsus dovanoti to vertiems kandidatams: „tai - lyg lakmuso popierėlis, pasitikrinti už ką žadate balsuoti, o taip pat padės prisiminti ir pačių rinkimų svarbą.“

Kampaniją vadindamas konstruktyvia bei draugiška šeimoms, ir todėl priešinga pastaruoju metu Europos Parlamente pasirodančioms pavienėms, šeimų atžvilgiu destruktyvioms, iniciatyvoms,  Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos atstovas Tomas Šalkauskas sakė visais turimais kanalais platinsiantis žinią apie iniciatyvą ir šeimoms rekomenduosiantis rinkti būtent tuos politikus, kurie minėtąjį manifestą pasirašė: „Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija šioje akcijoje savo indėlį mato būtent šeimų mobilizavime ir informavime, skatinime balsuoti už pasirašiusiuosius, taigi, nebijančius ginti europinių vertybių, tarp jų – šeimos.“

Spaudos konferencijoje dalyvavusi Petro bei Alantos Masiulių šeima džiaugėsi bei šeimų vardu dėkojo organizatoriams, nuo savęs pridurdama, jog „pilna šeima - pati geriausia terpė tiek žmogaus, tiek ir valstybės klestėjimui“. 

P. Masiulis sakė nustebsiąs, jeigu atsiras kandidatų, nesutiksiančių manifesto pasirašyti. „Būtų keista, jei nepasirašytų, ypatingai žinodami statistiką - juk neremti šeimos esamomis aplinkybėmis paprasčiausia nenaudinga. Europoje senų žmonių galimai neužilgo bus daugiau nei jaunų. Populiacija senėja. Net klęstinčioms Skandinavijos šalims finansinė našta jau darosi sunkiai pakeliama. Dabar yra laikas atmerkti akis“, - sakė Petras Masiulis. 

Alanta Masiulienė, savo ruožtu, pridėjo, jog jai, kaip „motinai ir kaip moteriai yra itin svarbus vaiko stabilumas, psichinė būsena, o ši - daugelio tyrimų dėka jau galima vienareikšmiškai pasakyti - geriausia būtent pilnoje šeimoje. O kuo daugiau pilnų, tvirtų šeimų reikia ir mūsų tėvynei, kurioje norime gyventi.“

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras, Laisvos visuomenės institutas, Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija bei Lietuvos šeimos kviečia nepabūgti įsipareigoti kandidatus, o visus geros valios žmones susitelkti ir remti manifestą pasirašiusius kandidatus artėjančiuose rinkimuose į Europos Parlamentą.

Internetinėje svetainėje www.voteforfamily2014.eu galima rast visą informaciją apie kampaniją, manifesto tekstą, o nuo gegužės 15 dienos, ir manifestą pasirašiusių kandidatų pavardes. 

Šaltinis: www.propatria.lt


Kategorijos:

0 komentarai