Brolis Pijus Eglinas OP. Kelyje į namus Tave lydės Dievo meilė

„Tai pasakęs, Jėzus labai susijaudino ir tarė: ‚Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: vienas iš jūsų išduos mane!‘“  (Iš Evangelijos pagal Joną, 13 skyrius, 21 eilutė)

Įžengėme į Didžiąją savaitę, ir antradienis palengva kreipia mus svarbiausių žmonijos istorijoje įvykių link.

Šiandien skaitytos Evangelijos ištraukos autorius, apaštalas Jonas, sako, kad vienas iš Dvylikos, apaštalas vardu Judas, tarytum spusteli istorijos mygtuką, kuriuo prasideda veiksmų seka, sukurianti žmonijos išganymo istorijos kulminaciją. 

„Judui pasišalinus, Jėzus prabilo: <...> Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis‘“ (Jn 13, 31; 33), – taip Jonas tęsia savo pasakojimą.

Judas išeina iš vakarienės kambario. Bet išeina neatsitiktinai. Manydamas, kad niekas neįtaria apie jo planus, paslapčia, aplinkinėmis miesto gatvelėmis jis skuba aptarti Jėzaus suėmimo operacijos eigos pas tuos, kurie dega pykčiu Jėzų nužudyti.

Žinodamas kas vyksta, Jėzus pradeda atsisveikinimo kalbą žodžiais: „Dabar Žmogaus Sūnus pašlovintas, ir Dievas pašlovintas per jį“ (Jn 13, 31).

Pažvelgus į tekstą įdėmiau, suspaudžia širdį, kad būtent tokiu gėdingu, žmogiškųjų juodulių padiktuotu būdu – išdavyste – prasideda nuostabiausias Dievo ir žmogaus draugystės istorijos puslapis. Tokiu skaudžiu būdu atsiskleidžia, kad Jėzus ir yra tas Dievo pažadėtasis ir senoviniuose pranašų raštuose įvardijamas Mesijas.

Šis skaudus momentas, pasibaigęs nukryžiavimu, yra kelio pradžia. Būtent čia pamatome, kas yra būtina ir lemiama, norint eiti Dangaus Karalystės keliu – Jėzus be išlygų tiki Dievo meile. Tiki taip, kad jokiomis aplinkybėmis neišsižada savo tikėjimo. Teisme Jam tereikėjo išsižadėti, atšaukti savo tikėjimą ir tai būtų išgelbėję Jam gyvybę.

Bet Dievas yra mylintysis. Jis tokiu pasilieka taip pat ir ten, kur mes nepajėgūs įžvelgti Jo meilės. Taip, mylinčio Dievo yra daugiausia ten, kur mums Jo labiausiai reikia. Todėl Jėzus nebėga. Jis tiki Dievo meile. Šio principo ir mes privalome laikytis, norėdami eiti Dangaus Karalystės keliu. Tai ir yra Didžiojo antradienio žinia – kelyje į Tėvo namus tave lydės besąlygiška Dievo meilė. 

Kaip ir kiekvienas gyvenimas, tavasis kelias taip pat turės savo džiugesį, laimės akimirkas, meilę, bendrystę. Kaip ir kiekvienas gyvenimas, tavasis kelias turės nesupratimą, pyktį, panieką, brolių išdavystę, skausmą. Tačiau būk tikras, kad net ir tada, kai nebebus jėgų matyti, Dievas išliks mylinčiuoju. Ten, kur atrodys nebėra vietos nei Dievui, nei meilei – tau nežinant, Dievo ten bus daugiausia.

Štai tokį kelią mums paliko Jėzus – taip link Dangaus Karalystės veda Jo pėdos. Uždenkite delnais savo veidą ir pasimelskite kartu su manimi: „Dieve ateik man padėti. Viešpatie skubėk manęs gelbėti. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.“

Šaltinis: www.gaveniamieste.lt


Kategorijos:

0 komentarai