Atvelykio (Baltasis) Sekmadienis. Įžangos (Introito) giesmė

Tarsi ką tik užgimę kūdikiai, aleliuja, dvasiniai ir be klastos, trokškite [dvasinio] pieno, aleliuja, aleliuja, aleliuja. Psalmė. Šokinėkite iš džiaugsmo dėl Dievo, mūsų gelbėtojo; giedokite džiaugsmo giesmę Jokūbo Dievui. (1 Petr 2, 2).

Iš lotynų kalbos vertė V. Valatka

Kitus Sekmadienių ir Iškilmių Šv. Mišių lotyniškuosius tekstus ir jų vertimus rasite čia.


Kategorijos:

0 komentarai