Prie Kražių Šaltinių - jau XIII-ą kartą!


Šiais metais jau XIII kartą Kražiai pasitiks visus, kurie siekia žengti į Viešpaties Širdies gelmę. Dėkui Dievui už šią malonę.

Vedini Šiaulių vyskupo Jo Ekscelencijos Eugenijaus Bartulio, kaip ir pastaraisiais metais, Kražiuose žengsime pirmųjų krikščionių išpuoselėtu Mistagogijos keliu. Tai – Bažnyčios sakramentų, ypač Eucharistijos slėpinio, pažinimo ir praktikos kelias.

 „Ad Fontes“ – tai evangelinis kvietimas irtis į gilumą (duc in altum), į Dievo Meilės patirties gelmę.

Šiuolaikinis pasaulis apsupo žmoniją lengvai prieinamų malonumų skraiste. Melo tėvo optimizmas prasisunkė ir į tikinčiųjų bendruomenę. Žinia, tai susilpnino ir dalyvavimo Kristaus slėpiniuose įgūdžius. Atsiliepęs į tikėjimo silpnėjimo Bažnyčioje bėdą, popiežius Jonas Paulius II garsiai išsakė šį kvietimą – duc in altum! - savo apaštaliniame laiške. Jo įpėdinis Benediktas XVI ryžtingai ėmėsi stiprinti tikėjimą, viena vertus, prieštaraudamas supasaulėjimo bei neteisingo, t.y. nederančio su Bažnyčios Tradicija, II Vatikano Susirinkimo supratimo tendencijomis, kita vertus, nuosekliai stiprindamas Tiesos mistinio Kristaus kūno narių tarpe jusmą (sensus fidei). Dabar gi popiežius Pranciškus garsiai ragina toliau ryžtis tikėjimo drąsai. Į Šventojo tėvo raginimą atsiliepiame nauju „Ad Fontes“ žingsniu.


 „Ad Fontes“ savaitės širdis yra Dievo garbinimas pagal lotyniškąjį Romos ritą ekstraordinarine forma Kražių Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje. „Ad Fontes“ yra taip pat per daugelį metų apie Dievo garbinimą susitelkusi bei Bažnyčios sakramentuose Jo ieškanti tikinčiųjų bendruomenė. Čia atvykstantys žmonės turi Dievo malonės dovanotą progą atsiduoti liturginei tarnystei ir dievogarbos įgūdžių gilinimui. Tad ir mūsų dalyvavimo „Ad Fontes“ tikslas yra pirmiausiai itin kokybiška liturginė tarnystė Kražių Šv. Benedikto seserų pastatytoje ir įmelstoje Marijos šventovėje. Mes tęsiame jų tarnystę Šv. Benedikto dvasioje! Todėl tiek dalyvių bendruomenės, tiek ir formavimo stabilumas yra itin svarbios prielaidos „Ad Fontes“ liturginei tarnystei ir vidiniams ieškojimams įgyvendinti.

Ir šiais metais didelį dėmesį skirsime psalmių giedojimo ritmikai. Idant augtų giedojimo kokybė Šv. Mišių metu, planuojame dar kryptingesnį giedojimo ugdymą keliais lygiais. Kiekvienas dalyvis atras savo lygį pagal vidinį poreikį, pašaukimą ir galimybes. Šiuometinės teorinės paskaitos susidės iš tematiškai darniai parengtų kelių lektorių paskaitų: Alkuinas Reidas, Jonas Vilimas, Mindaugas Kubilius, Naglis Kardelis. Giedojimo mokytojai – Romualdas Gražinis, Adrija Čepaitė ir kiti jaunesni kolegos – toliau puoselės mūsų giedojimo įgūdžius darnoje su Jūsų tikėjimu ir teologiniu pasirengimu.

Džiaugiamės, kad ir šiais metais Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis aukos Pontifikalines Mišias. Žinia, tai yra nuoširdaus pasišventimo ir itin kruopštaus pasirengimo reikalaujantis įvykis.

„Ad Fontes“ – pirmiausiai yra tikėjimo įvykis. Išgyvenkime jį vėl kartu Viešpaties Širdies gelmėje.

Taip pat šį laišką galite rasti čia:  www.ad-fontes.lt

„Ad Fontes“ organizatoriai


Kategorijos:

0 komentarai