Paulius Gritėnas. Geriausia Lietuva iš galimų (03-11)

Istorikai jums, mielieji, gali paporinti apie tai, kaip Vytautas Didysis girdė savo žirgus Juodojoj jūroj, kokie mes dideli ir galingi karžygiai buvom, krikščionybės forpostas, ar koks įstabus buvo mūsų tarpukario laisvės periodas, bet aš tikiu, kad dabar mes gyvename geriausioje Lietuvos istorijos dalyje.
Pagaliau esame lygiaverčiai Europos bendruomenės nariai, mūsų oro erdvę gina NATO naikintuvai, o lietuviai pradeda jaustis atsakingais vakarietiškos kultūros atstovais, kurie privalo padėti kitoms, laisvės siekiančioms tautoms. Pagaliau galime laisvai kalbėti savo kalba, leisti savo įstatymus ir juos vykdyti, mokytis iš sėkmingiausių pasaulio pavyzdžių ir savo, o ne kitų primestų klaidų. Pagaliau galime blaiviau pažvelgti į istoriją ir įvertinti savo nuopelnus ir skriaudas kitoms tautoms, gyvenusioms šalia mūsų.
Pagaliau galime įvertinti, kad Lietuva – ne tik lietuviams, kad mūsų valstybę ir jos valstybingumą gerbia ir palaiko daugybė kitos tautybės žmonių, kuriems buvo lemta čia kurti savo gyvenimus, kad mes turime ne tik Vilnių, bet ir Šiaurės Jeruzalę, ne tik Donelaitį, bet ir Miloszą.
Vilnius vasaros vakarais pagaliau atrodo vienas gražiausių Europos miestų ne tik savo architektūra, bet ir nuotaika. Miestas, kuriame žmonės džiaugiasi vienas kito laisve ir artumu. Žmonės pagaliau pradeda sugyventi su mintimi, kad lyties, rasės, kultūrų ir kiti skirtumai neturėtų paveikti jų bendražmogiško bendravimo su kitu, tokiu, koks jis yra.
Pagaliau Lietuva dosni yra net ir tiems, kurie kritikuoja, tiems, kurie nėra patenkinti jos laisve ir sparčiu modernėjimu. Net ir pikčiausiems Kovo 11-osios laisvė garantuoja teisę išreikšti savo nepasitenkinimą. Pagaliau mes galime kritikuoti valdžią ir vergiškai nelenkti galvų prieš jos rimbą. Pagaliau galime suprasti, kad kartais tai mūsų klaidos, kurios kenkia kitiems, o ne paslaptingų institucijų darbas.
Pagaliau mes esame Lietuva, kuri nepasiduos, kurioje gyvena karta, iškovojusi laisvę ir karta, užaugusi laisvėje ir nebenorinti gyventi kitaip. Ir jei manote, kad mano tikėjimas geriausia Lietuva iš galimų yra naivus, tai žinokite, kad po metų viskas bus dar geriau, nes mes teisingame kelyje, kuriuo einame į priekį su kitomis laisvę ir demokratiją gerbiančiomis valstybėmis.
Su Kovo 11-ąja, draugai, kolegos, giminės, artimieji, kažkada sutikti ir nepažįstamieji!


Kategorijos:

0 komentarai