Neperskaitytus M.Valančiaus „Palangos Juzės“ puslapius atvers Klaipėdos giesmininkai

„Nugis išsižiokit, pasistatykit ausis ir klausykit…“

Kovo 15 d. 16.00 val. Klaipėdos etnokultūros centre vyks tradicinių giedojimų popietė. Šį šeštadienį versime neperskaitytus vyskupo Motiejaus Valančiaus „Palangos Juzės“ puslapius. Dalyvaus: literatūrologas dr. Marijus Šidlauskas, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės giedotojų mokykla "Schola cantorum de Regina pacis" (vad. Vidmantas Budreckis), renginį ves kunigas Saulius Stumbra.

Švietėjas, rašytojas vyskupas Motiejus Valančius apysakos apie keliaujančio siuvėjo Juzės prakalboje rašo „Jei ta knygelė patiks mokantiems skaityti, tegul skaito, o jei nepatiks, lai sviedžia į pakurtą pečių“.

Į pečių tikrai nesviesime apie XIX a. pab. taip vaizdžiai ir išskirtinai aprašytas įvairias Lietuvos vietas, gamtą, žmones, jų juokavimus, papročius, liaudies žaidimus ir giesmes, kurias ir pristatysime. „Palangos Juzė“ – tarsi pirmasis geografijos ir kultūros vadovėlis, kurį, Motiejus Valančius, tikėjo jog ateinančios kartos juokdamosios skaitys.

Maloniai kviečiame iš naujo atsiversti „Palangos Juzę“ ir dalyvauti tradicinių giedojimų popietėje.

Šaltinis: www.etnocentras.lt


Kategorijos:

0 komentarai