III Gavėnios Sekmadienio šv. Mišios. Trakto giesmė


Į Tave pakėliau savąsias akis, kurs gyveni danguose. Štai kaip tarnų akys žvelgia į savo šeimininkų rankas, kaip tarnaičių akys žvelgia į savo šeimininkės rankas, taip ir mūsų akys [žvelgia] į Viešpatį mūsų Dievą iki jis mūsų pasigailės. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų. (Ps. 122, 1-3).

Iš lotynų k. vertė V. Valatka

Kitus Sekmadienių ir Iškilmių Šv. Mišių lotyniškuosius tekstus ir jų vertimus rasite čia.

Kategorijos:

0 komentarai