Vytis Valatka. Valentino nakties šokis
Skrybėlėta naktis šoka šeiką,
Alkani judesiai gundo langą.
Grūsk kišenėn suglamžytą laiką!
Ir, laimėjęs dangaus akvalangą,

Atsidurki koketės pašonėj,
Suviliotas jos vario ir šarmo,
Asistuot žiovulingajai poniai
Uolumu išbadėjusio tarno.
Kategorijos:

0 komentarai