Ukrainiečiai Vilniuje meldėsi už saviškius

Malda ir pasninku palaikyti ukrainiečius. Toks raginimas šiomis dienomis skamba tarp įvairių konfesijų tikinčiųjų.

Už Ukrainos žmones mišios penktadienio vakarą buvo aukojamos ir Švč.Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčioje Vilniuje. Šioje bažnyčioje meldžiasi sostinėje gyvenantys ukrainiečių bendruomenės nariai.

Mišias aukojo abudu bažnyčioje tarnaujantys broliai bazilijonai iš Ukrainos - kunigai Pavlas Jachimecas ir Vasilijus Janickis.

Paskutinio gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvoje gyvena 22 488 ukrainiečiai, dauguma jų - didmiesčiuose. Tačiau Vilniuje įsikūrusi Ukrainos graikų apeigų parapija nėra gausi. Paprastai mišiose dalyvauja 20-40 tikinčiųjų.

Penktadienio pamaldose žmonių buvo daugiau. Manoma, kad juos sutelkė įvykiai Kijeve.

Šeštadienį 12 val. 30 min. mišios už Ukrainą ir jos žmones bus aukojamos ir Vilniaus arkikatedroje. Joms vadovaus Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Katalikų bažnyčia pakvietė visus geros valios žmones, tikinčiuosius vienytis su Ukrainos krikščionimis ir melsti Ukrainai taikos bei susitaikymo, prisiminti žuvusius ir kenčiančius mišiose, kad krikščioniškasis solidarumas ir malda lengvintų skausmą ir vestų taikos link.

Kunigas Povilas Narijauskas pakvietė ukrainiečius palaikyti ir pasninku: „Kaip evangelijoje pagal Matą rašoma, yra dalykų, kuriuos galime nugalėti tik malda ir pasninku. Lietuvos vyskupams kviečiant visus melstis už žuvusius ir kenčiančius prašant Ukrainai taikos ir susitaikymo, noriu pakviesti šio penktadienio griežtam pasninkui (galintiems vandeniu ir duona) aukojant jį už taiką ir susitaikymą Ukrainoje.“

Šaltinis: www.lrytas.lt

Nuotraukoje- šv. Mišios už Ukrainą Švč.Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčioje Vilniuje.


Kategorijos:

0 komentarai